top of page

Tabellen visar hälsoresultaten för Meillon Dobermans, resultaten av karaktärstestet och andra resultat. Dödsorsaker läggs till annan post.

Hjärttestresultat markerade

A = inga tecken på DCM

B = resultat oklart

C = DCM-resultat/uppsägning på grund av DCM

tyyne pää.jpg
tyttö.jpg
bottom of page